Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KQ5
Z7_PPGAHG8009BF20QB268PM150O2

Транспорт

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 07.06.2022

Отчет по чл. 71 от Наредбата за извършване на пътнически превози за 2021 г.

Действащата транспортна схема на община Стражица е приета с Решение на Общински съвет Стражица № 556 от протокол № 48 от 10.10.2014 г. Разписанията се изпълняват съгласно договор сключен с фирма превозвач -"Алекс ОК" ЕООД гр. Велико Търново.