Транспорт

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.09.2021

Действащата транспортна схема на община Стражица е приета с Решение на Общински съвет Стражица № 556 от протокол № 48 от 10.10.2014 г. Разписанията се изпълняват съгласно договор сключен с фирма превозвач -"Алекс ОК" ЕООД гр. Велико Търново.