Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1G06
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OK1

Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2018г.

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 03.10.2023
  Входящ №/дата Вид на декларацията Име, фамилия Заемана длъжност Декларация/файл/
  1/10.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Галина Михова вътрешен одитор Декларация
  2/21.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Дияна Иванова гс. сп. ЧРК Декларация
  3/21.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Стефан Атанасов н-к отдел УТ Декларация
  4/23.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Анжелика Техеда-Събева Директор ЦСРИ Декларация
  5/23.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Ивайло Николов гл. спец ИОТ Декларация
  6/25.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Дочка Дончева гл. е-т ПНО и ГС Декларация
  7/25.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Марияна Кръстева гл. е-т "ИК" Декларация
  8/25.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Стоян Стоянов ст. Спец. КРРДИБД Декларация
  10/28.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Мая Добрева гл. спец. „ИК” Декларация
  11/29.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Петя Стоянова ст. е-т С и ОМП Декларация
  12/29.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Пенка Николова гл. спец. АООЦУИ Декларация
  13/29.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Анна Василева гл. е-т „Соц. дейности” Декларация
  15/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Антоанета Станева гл. спец. „Касиер” Декларация
  16/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Виктория Иванова гл. техн. сътрудник Декларация
  17/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Павлина Николова ст. е-т УКИДО Декларация
  18/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Красимира Желязкова директор дирекция ОРОПУТУС Декларация
  19/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Никола Кънев мл. е-т АООЦУИ Декларация
  20/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Катя Георгиева ст. спец. „Събиране на данъци и такси” Декларация
  21/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Васил Цонев мл. е-т УКСМДТВ Декларация
  22/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Савка Стоева гл. е-т Култура и МД Декларация
  23/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Радина Косева мл. е-т „ГЗ” Декларация
  24/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Йорданка Тодорова ст. счетоводител Декларация
  25/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Георги Атанасов мл. счетоводител Декларация
  27/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Галина Антова гл. е-т УКДОС Декларация
  28/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Нели Петкова гл. спец. „ООУС” Декларация
  29/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Ренета Василева Секретар община Декларация
  30/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Марийка Дянкова ст. е-т ПНО и ГС Декларация
  32/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Красияна Христова гл. спец. Общ. бюджет Декларация
  33/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Клара Трифонова вътрешен одит Декларация
  35/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Петя Атанасова Директор д-я „БИМП” Декларация
  37/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Евгения Станчева гл. е-т „Образование” Декларация
  38/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Найле Кясимова гл. е-т „Проекти и Програми” Декларация
  39/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Веселина Христова мл. е-т „Проекти и Програми” Декларация
  41/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Петя Христова гл. спец. „Земеделие” Декларация
  42/31.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Дарина Стефанова мл. е-т „Екология и чистота” Декларация
  43/01.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Андриана Степанова гл. е-т УКМДТ Декларация
  44/01.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Валентина Байчева мл. е-т АМДТ Декларация
  45/01.05.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Станислав Статев гл. е-т „ССС” Декларация
  46/04.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Росица Иванова ст. е-т „Строителство” Декларация
  47/04.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Габриела Нотева ст. счетоводител Декларация
  48/04.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Станимир Енев управител „Защитено жилище” Декларация
  49/04.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Ангелина Ковачева управител „ЗЖЛУИ” Декларация
  50/04.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Диана Георгиева мл. е-т ЕСГРАОН Декларация
  51/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Йоана Панова мл. е-т „МСКО” Декларация
  52/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Снежана Ризова ст. е-т ЧРАО на НПОЗ Декларация
  54/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Марияна Йорданова мл. е-т ОбС и К Декларация
  55/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Боряна Добрева н-к отдел „Общ. поръчки” Декларация
  56/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Пенка Славева гл. е-т „Общ. поръчки” Декларация
  57/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Боряна Анастасова гл. е-т „Общ. поръчки” Декларация
  59/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Бистра Ботева директор ДУДМУ Г.Сеновец Декларация
  60/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Добромир Добрев директор д-я ОА Декларация
  62/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Янита Петрова кметски наместник с.Ново Градище Декларация
  66/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Лилия Бозаджиева ст. спец. ПХИ, ГС, ЕСГРАОН - с.Царски Извор Декларация
  68/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Гинка Йорданова СС "Правно нормативно инф. обслужване" с.Сушица Декларация
  69/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Боянка Димитрова ст. спец. ПНО, ГС, ЕСГРАОН Декларация
  71/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Даниела Ангелова ст. спец. ПНО, ГС, ЕСГРАОН и чистач - с.Лозен Декларация
  72/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Рени Топалова ст. сп. финансист - с.Кесарево Декларация
  74/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Нели Стоянова ст. сп. ЕСГРАОН - с.Камен Декларация
  76/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Божана Митева ст. сп. - с.Мирово Декларация
  80/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Йорданка Байчева гл. сп. ГС, ПНО, ЕСГРАОН - с.Благоево Декларация
  81/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Венелина Рачкова ст. сп. ГС, ПНО, ЕСГРАОН - с.Асеново Декларация
  82/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Ваня Маринова ст. сп. ГС, ПНО - с.Г.Сеновец Декларация
  84/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Йованка Стефанова директор детска градина "Ангел Каралийчев" Декларация
  85/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Снежана Миладинова детска градина "Гинка Маркова", с.Камен Декларация
  86/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Петя Стоянова директор детска градина "Сава Цонев" Декларация
  89/17.09.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Ваня Колева директор детска градина "Калинка", с.Кесарево Декларация
  90/01.11.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Димитринка Цонева мл. експерт Гражданска защита Декларация
  91/01.11.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Кремена Рашкова "Земеделие и гори" Декларация
  93/15.11.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Лилия Владова мл. счетоводител Декларация
  94/03.12.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Георги Григоров главен архитект Декларация
  95/03.12.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Росен Енчев кметски наместник Декларация
  12/04.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Петя Христова гл. спец. Земеделие Декларация
  23/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Нели Стоянова ст. спец. Есграон Декларация
  69/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Ваня Маринова ст. спец. ПНО; ГС Декларация
  95/08.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Росен Русев гл. е-т КРД Декларация
  97/08.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Соня Иванова гл. спец. ОП Декларация
  99/08.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Даниела Ангелова ст. спец. ПНО и Есграон Декларация
  101/08.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Гинка Йорданова ст. спец. ПНО Декларация
  6/04.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Красимира Желязкова Директор дирекция Декларация
  14/04.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Венелина Рачкова Ст. специалист ПНО, ГС, Есграон Декларация
  25/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Андриана Степанова Главен експерт УКМДТ Декларация
  38/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Антоанета Чукурова Директор Общински детски комплекс Декларация
  48/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Петя Стоянова Директор ДГ "Сава Цонев" Декларация
  52/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Клара Трифонова Вътрешен одитор Декларация
  55/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Мая Добрева Гл. специалист "Инвеститорски контрол" Декларация
  63/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Марияна Йорданова Мл. експерт "Общински съвет и канцелария" Декларация
  84/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Рени Топалова Ст. специалист финансист кметство Кесарево Декларация
  90/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Бистра Ботева Директор Дневен център за деца и младежи с увреждания Декларация
  106/22.11.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Кремена Рашкова мл. е-т Земеделие и гори Декларация
  107/26.11.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Димитринка Цонева мл. експерт Гражданска защита Декларация
  108/06.12.2018г. чл.35, ал.1, т.2 Лилия Владова мл. счетоводител Декларация