Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OF4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CR6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CR5

Състав

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 09.03.2023

Председател на Общинския съвет
ИЛИЯН  ИВАНОВ МАРИНОВ

Заместник председател на Общинския съвет
МАРИАНА  СТЕФКОВА  СТАНЧЕВА

членове:
1. АТАНАС  ДОНЧЕВ  БЪЧВАРОВ
2. АТАНАС  ХРИСТОВ  АТАНАСОВ
3. ВАСИЛ АНГЕЛОВ РАЕВ
4. ВАСКО МАРИНОВ СТОЯНОВ
5. ДЕЯН ЦВЕТАНОВ МАРИНОВ 
6. ДИМИТРАНКА  СТОЯНОВА  КАЛЕВА
7. МАРИЕЛА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

8.НЕЛИ  КРЪСТЕВА  ДИМИТРОВА
9. ПЕТЮ  СТАТЕВ  ПЕТРОВ
10. РЕНЕТА  ДАНЕВА  СТЕФАНОВА
11. Д-Р РУСИ  ЗАРКОВ  ЗАХАРИЕВ
12. СВЕТЛОЗАР  ИВАНОВ ДИМИТРОВ
13. СЮЗАН  ЙОСИФОВА  АЛТЪНОВА
14. Д-Р ХАРИ  ПЕТРОВ  ТАСЕВ
15. ХРИСТИНА  БОРИСЛАВОВА  ЛЮБЕНОВА