Схеми по ЗУТ

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 28.09.2021

Към настоящия момент нямаме одобрени схеми по ЗУТ.