Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2475
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CU1

Програми

Дата на публикуване: 23.11.2020
Последна актуализация: 03.04.2024

 

Изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 2023 Г.

Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2014-2024 г.

Краткосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2023-2025 г.

Годишен отчет за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2022 г.

Годишен отчет за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2021 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 2022 Г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 2021 Г.

Програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Стражица 2020-2022 г.

Програма за управление на община Стражица 2021-2023 г.

Програма за развитие на туризма в община Стражица 2021 - 2027 г.

Програма за енергийна ефективност на Община Стражица 2021 - 2025 г.