Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KT2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121A4

Разрешения за строеж

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 08.07.2021
Разрешение за строеж №4-26.01.22
Дата на публикуване: 01.03.2022

Разрешение за строеж №3-26.01.22
Дата на публикуване: 01.03.2022

Разрешение за строеж №2-19.01.22
Дата на публикуване: 01.03.2022

Разрешение за строеж №1-19.01.22
Дата на публикуване: 01.03.2022

Разрешение за строеж №34-15.12.21
Дата на публикуване: 01.03.2022

Разрешение за строеж №33-15.12.21
Дата на публикуване: 01.03.2022

Разрешение за строеж №32-05.12.21
Дата на публикуване: 01.03.2022

Разрешение за строеж №31-01.12.21
Дата на публикуване: 01.03.2022

Разрешение за строеж №30-24.11.21
Дата на публикуване: 01.03.2022

Разрешение за строеж №29-24.11.21
Дата на публикуване: 01.03.2022

Разрешение за строеж №28-24.11.21
Дата на публикуване: 01.03.2022

Разрешение за строеж №27-17.11.21
Дата на публикуване: 01.03.2022

Разрешение за строеж №26-10.11.21
Дата на публикуване: 01.03.2022

Разрешение за строеж №25-10.11.21
Дата на публикуване: 20.01.2022

Разрешение за строеж №24-13.10.21
Дата на публикуване: 20.01.2022

Разрешение за строеж №23-06.10.21
Дата на публикуване: 20.01.2022

Разрешение за строеж №22-06.10.21
Дата на публикуване: 20.01.2022

Разрешение за строеж №21-24.09.21
Дата на публикуване: 15.10.2021

Разрешение за строеж №20-24.09.21
Дата на публикуване: 15.10.2021

Разрешение за строеж №19-23.09.21
Дата на публикуване: 15.10.2021

Разрешение за строеж №18-23.09.21
Дата на публикуване: 15.10.2021

Разрешение за строеж №17-01.09.21
Дата на публикуване: 15.10.2021

Разрешение за строеж №16-21.07.21
Дата на публикуване: 09.09.2021

Разрешение за строеж №15-21.07.21
Дата на публикуване: 09.09.2021

Разрешение за строеж №14-21.07.21
Дата на публикуване: 09.09.2021

Разрешение за строеж №13-21.07.21
Дата на публикуване: 09.09.2021

Разрешение за строеж №12-21.07.21
Дата на публикуване: 09.09.2021

Разрешение за строеж №11-14.07.21
Дата на публикуване: 09.09.2021

Разрешение за строеж №10-14.07.21
Дата на публикуване: 09.09.2021

Разрешение за строеж №9-23.06.21
Дата на публикуване: 09.09.2021

Разрешение за строеж №8-23.06.21
Дата на публикуване: 09.09.2021

Разрешение за строеж №7-23.06.21
Дата на публикуване: 09.09.2021

Разрешение за строеж №6-09.06.21
Дата на публикуване: 09.09.2021

Разрешение за строеж №5-19.05.21
Дата на публикуване: 09.09.2021

Разрешение за строеж №4-12.05.21
Дата на публикуване: 09.09.2021

Разрешение за строеж №3-28.04.21
Дата на публикуване: 09.09.2021

Разрешение за строеж №2-13.01.21
Дата на публикуване: 09.09.2021

Разрешение за строеж №1-05.01.21
Дата на публикуване: 09.09.2021