Символи

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 08.07.2021

На 8-ми юли 1999 година Общинския съвет утвърждава символите на град Стражица и общината.