Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O16
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KF7

Символи

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 20.07.2022

На 8-ми юли 1999 година Общинския съвет утвърждава символите на град Стражица и общината.

 

С Решение № 687/03.08.2015 г. Общински съвет Стражица избира  за девиз на гр.Стражица: „КРЕПОСТ, СИЛА И ВЯРА”

ХИМН НА ГРАД СТРАЖИЦА
Дата на публикуване: 20.07.2022