Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24C5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE6

Политическа структура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 29.08.2021

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 10 мандата:

1. Илиян Иванов Маринов
2. Мариана Стефкова Станчева
3. Ренета Стефанова Данева
4. Нели Кръстева Димитрова
5. Димитранка Стоянова Калева
6. Петю Статев Петров
7. Васко Стоянов Маринов
8. Д-р Хари Петров Тасев
9. Д-р Руси Зарков Захариев
10. Светлозар Иванов Димитров

ПП ГЕРБ 6 мандата:

1. Сюзан Йосифова Алтънова
2. Дилян Стефанов Братованов
3. Христина Бориславова Любенова
4. Нойко Василев Нойков
5. Деян Цветанов Маринов
6. Атанас Христов Атанасов

Движение за права и свободи – ДПС- 1 мандат:

1. Атанас Дончев Бъчваров