Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CS3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SQ4

Контакти

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 12.05.2022

За прием на документи и информация за услугите:

Адрес: обл. Велико Търново, община Стражица, гр. Стражица, П.К. 5150, ул.„Дончо Узунов” №5

Електронен адрес за подаване на сигнали и предложения: obshtina@strazhitsa.egov.bg

Работно време: от 08:30 до 17:00 часа

Служители в Център за административно обслужване

Гише ГРАО: 06161 4351

Гише УТС: 06161 4353

Каса: 06161 4355