Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KG4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121G6

Годишен отчет за изпълнението на бюджета

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 11.11.2021
Годишен финансов отчет за 2021 г.
Дата на публикуване: 07.04.2022

Годишен финансов отчет за 2020 г.
Дата на публикуване: 17.08.2021