Декларации по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 24.09.2021

На тези страници можете да намерите информация за декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ.