Z6_PPGAHG800P3H10QBFTVSSO00I0
Z7_PPGAHG800P3H10QBFTVSSO00I1

История

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 10.08.2021

Кратка история

Благоприятните природо-климатични условия привличат и задържат хората по нашите земи още от древността. На много места има останки от праисторически, тракийски, от римско и ранновизантийско време селища. Повечето от средновековните селища са напуснати или унищожени при османското нашествие от края на 14 век. Част от археологичните материали, открити при изкопни работи или случайно намерени са представени в Изложбената зала в град Стражица.

Стражица, историяДо 1883 г. Стражица се казва Кадъкьой - село със съдия (кадия от тур.)

Общината е създадена с Указ 2295 от 22 декември 1978 година, съставена е от 22 селища.

Указ № 165 /обн. 19.06.2001 г. – отделя с. Паисий и землището му от община Стражица и го присъединява към община Горна Оряховица. 

Населението на общината е 14 453 жители (при преброяване от 2011 година). Разположена на площ от 508,3 km² в североизточната част на област Велико Търново. Граничи с област Търговище и област Русе.

   В новата история на град Стражица има една дата, която разделя събитията "преди" и "след". Това е 07.12.1986 година. Тази дата е свързана с разрушителното земетресение, което преобърна живота на жителите на града и околните села.