Посещаемост на помещенията осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 27.09.2021

В Центърът за административно обслужване на гражданите са обособени общо шест работни места - 1 деловодство, 1 ГРАО, 1 УТС, 1 общинска собственост и 2 каса.

Обслужването на граждани се осъществява съгласно всички противоепидемични разпоредби.