Местоположение

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.09.2021

Стражица, местоположение

Общината е разположена в североизточната част на област Велико Търново. С площта си от 508,300 km2 заема 5-о място сред 10-те общините на областта, което съставлява 10,90% от територията на областта. Граничи с: