Z6_PPGAHG800H46306QGK4NBK2G37
Z7_PPGAHG800H46306QGK4NBK2GJ5

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2023г.

Дата на публикуване: 09.10.2023
Последна актуализация: 07.02.2024

 

 

  Входящ №/дата Вид на декларацията Име, фамилия Заемана длъжност Декларация/файл/
           
  148/18.09.2023г. чл.35, ал.1, т.1 Снежана Стефанова Специалист "Обществени поръчки" Декларация
  147/13.07.2023г. чл.35, ал.1, т.1 Деница Иванова Мл. експерт "УКСТМДВ" Декларация
  146/01.06.2023г. чл.35, ал.1, т.1 Иван Иванов Шофьор Декларация
  145/03.05.2023г. чл.35, ал.1, т.1 Светослав Павлов Мл. експерт "Земеделие и гори" Декларация
  144/16.03.2023г. чл.35, ал.1, т.1 Велизар Иванов Кметски наместник Декларация
  143/01.03.2023г. чл.35, ал.1, т.1 Надежда Василева Специалист социални дейности Декларация
           
  6/23.03.2023г. чл.35, ал.1, т.2 Велизар Иванов Кметски наместник Декларация
  9/06.04.2023г. чл.35, ал.1, т.2 Надежда Василева Специалист социални дейности Декларация
  97/11.05.2023г. чл.35, ал.1, т.2 Светослав Павлов Младши експерт Земеделие и гори Декларация
  115/27.07.2023г. чл.35, ал.1, т.2 Деница Иванова Младши експерт УКСТМДВ Декларация
  116/10.10.2023г. чл.35, ал.1, т.2 Снежана Стефанова Специалист обществени поръчки Декларация