Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24S6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SM5

Общински съветници

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 29.08.2021

Председател на Общинския съвет
ИЛИЯН  ИВАНОВ МАРИНОВ

Заместник председател на Общинския съвет
МАРИАНА  СТЕФКОВА  СТАНЧЕВА

членове:
1. АТАНАС  ДОНЧЕВ  БЪЧВАРОВ
2. АТАНАС  ХРИСТОВ  АТАНАСОВ
3. ВАСКО  СТОЯНОВ  МАРИНОВ
4. ДЕЯН  ЦВЕТАНОВ  МАРИНОВ
5. ДИЛЯН  СТЕФАНОВ  БРАТОВАНОВ
6. ДИМИТРАНКА  СТОЯНОВА  КАЛЕВА
7. НЕЛИ  КРЪСТЕВА  ДИМИТРОВА
8. НОЙКО  ВАСИЛЕВ  НОЙКОВ
9. ПЕТЮ  СТАТЕВ  ПЕТРОВ
10. РЕНЕТА  ДАНЕВА  СТЕФАНОВА
11. Д-Р РУСИ  ЗАРКОВ  ЗАХАРИЕВ
12. СВЕТЛОЗАР  ИВАНОВ ДИМИТРОВ
13. СЮЗАН  ЙОСИФОВА  АЛТЪНОВА
14. Д-Р ХАРИ  ПЕТРОВ  ТАСЕВ
15. ХРИСТИНА  БОРИСЛАВОВА  ЛЮБЕНОВА