Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Възможност за заплащане на местните данъци и такси към Община Стражица чрез единната входна точка за електронни плащания в централната и местна администрация, поддържана от Министерство на електронното управление

Дата на публикуване: 03.04.2023
Последна актуализация: 31.05.2023