Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „ПРИКАЗНИЯТ СВЯТ НА АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ“

Дата на публикуване: 11.04.2024
Последна актуализация: 11.04.2024

Статут на конкурса:

Цел на конкурса:

  • Да стимулира и развива детското творчество в областта на изобразителното изкуство; да помогне на децата да открият своите художествени заложби; да формира творчески индивидуалности;
  • Да стимулира детското въображение и образно мислене; да даде възможност на децата да изразят своите чувства, настроения и вътрешните си преживявания чрез художествените средства на изобразителното изкуство;

           

Възраст: Творческото съревнование е разделено в три възрастови категории, обхващащи деца и младежи от 6 до 16 годишна възраст:  

 

  • първа: от 6 до 9 години;
  • втора: от 10 до 13 години;
  • трета: от 14 до 16 години;

 

Формат на рисунките:  Свободен формат, но не по-голям от 50см/70см. Творби, изпратени по електронната поща няма да бъдат разглеждани от журито. На обратната страна на рисунката е необходимо да бъде залепена по-подробна информация съдържаща: име на творбата, трите имена на автора, възраст, учебно заведение/школа, електронен адрес и телефон за връзка.

 

СЪХРАНЕНИЕ  НА  ЛИЧНИ  ДАННИ:

 

Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса в съгласие  със Закона за набиране и съхраняване на личните данни и няма да бъдат предоставени  на трети лица. Личните данни ще послужат за идентифициране на победителите в

конкурса и съответното им награждаване.

       С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат.

Техники: Живописни, графични, рисунка, колаж, щампа.

Срок за предаване: Рисунките следва да бъдат предадени за участие в конкурса до 15 май 2024 г.  в ЦПЛР ОДК или Община Стражица – ДХД;, както и по пощата на адрес: гр.Стражица пк-5150;  ул.”Дончо Узунов” № 5;

Награди: Във всяка от категориите ще бъдат отличени по 3 творби.

            В конкурса могат да участват самостоятелно създадени и колективни рисунки. Рисунките не трябва да бъдат намачкани. Рисунките се предават без рамки и паспарту.

Награждаването на отличените участници ще се състои на карнавалното шествие!