Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KQ5
Z7_PPGAHG8009BF20QB268PM150O2

Транспорт

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.03.2023

 

Отчет по чл. 71 от Наредбата за извършване на пътнически превози за 2022 г.

 

Отчет по чл. 71 от Наредбата за извършване на пътнически превози за 2021 г.

 

Действащата транспортна схема на община Стражица е приета с Решение на Общински съвет Стражица № 556 от протокол № 48 от 10.10.2014 г. Разписанията се изпълняват съгласно договор сключен с фирма превозвач -"Алекс ОК" ЕООД гр. Велико Търново.