Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ10V7
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OK2

Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2019г.

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 30.07.2021
  Входящ №/дата Вид на декларацията Име, фамилия Заемана длъжност Декларация/файл/
  97/24.09.2019г. чл.35, ал.1, т.1 Петя Рашкова младши счетоводител Декларация
  98/24.09.2019г. чл.35, ал.1, т.1 Цвета Димитрова мл. експерт "Общински съвет и канцелария" Декларация
  99/25.09.2019г. чл.35, ал.1, т.1 Георги Григоров главен архитект Декларация
  100/05.11.2019г. чл.35, ал.1, т.1 Румен Цанев кметски наместник Декларация
  101/11.12.2019г. чл.35, ал.1, т.1 Георги Бянов заместник кмет Декларация
  102/12.11.2019г. чл.35, ал.1, т.1 Катя Петрова заместник кмет Декларация
  103/19.11.2019г. чл.35, ал.1, т.1 Радослав Петров кметски наместник Декларация
  104/20.11.2019г. чл.35, ал.1, т.1 Стоянка Боева кметски наместник Декларация
  105/25.11.2019г. чл.35, ал.1, т.1 Андрей Станчев кметски наместник Декларация
  108/05.12.2019г. чл.35, ал.1, т.1 Росен Русев финансов контрольор Декларация
  109/05.12.2019г. чл.35, ал.1, т.1 Стефан Колев кметски наместник Декларация
  110/10.12.2019г. чл.35, ал.1, т.1 Цветелина Стефанова Мл. експерт ЧРАО на НПОЗ Декларация
  111/11.12.2019г. чл.35, ал.1, т.1 Стефка Минчева старши счетоводител Декларация
  104/18.10.2019г. чл.35, ал.1, т.2 Петя Рашкова мл. счетоводител Декларация
  105/25.09.2019г. чл.35, ал.1, т.2 Румен Цанев кметски наместник Декларация
  106/02.12.2019г. чл.35, ал.1, т.2 Цвета Данева мл. експерт "Общински съвет и канцелария" Декларация
  107/02.12.2019г. чл.35, ал.1, т.2 Андрей Станчев кметски наместник Декларация
  108/02.12.2019г. чл.35, ал.1, т.2 Стоянка Боева кметски наместник Декларация
  109/04.12.2019г. чл.35, ал.1, т.2 Радослав Петров кметски наместник Декларация