Z6_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OM2
Z7_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OE0
Z7_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OE6

Икономическо развитие, бюджет и финанси

Дата на публикуване: 01.10.2020
Последна актуализация: 09.03.2023

Председател:    Петю Статев Петров
Секретар:          Нели Кръстева Димитрова
Членове:            Мариела Петрова Петрова
                           Д-р Хари Петров Тасев
                           Димитранка Стоянова Калева
                           Васко Маринов Стоянов
                           Д-р Руси Зарков Захариев