Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OP0
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ16P4

Инвестиции

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 02.11.2021

На основание чл. 22з, ал. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите със свое Решение № 571 / 28.11.2014 г. Общински съвет - Стражица  приема Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Стражица и издаване на сертификати клас В.