Z6_PPGAHG800P2Q70QTAILAS84G01
Z7_PPGAHG800P2Q70QTAILAS84GG6
ЗПКОНПИ Tруд, социална защита и здравеопазване Култура, образование, младежки дейности, спорт и туризъм Земеделие, гори и опазване на околната среда Законност, граждански права, молби, жалби и връзки с обществеността Икономическо развитие, бюджет и финанси ТСУ, общинска собственост, жилищна политика и приватизация

Постоянни комисии

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 25.09.2023

 

Култура, образование, младежки дейности, спорт и туризъм  - 26.09.2023 г. от 14:00 часа

Земеделие, гори и опазване на oколната среда  - 26.09.2023 г. от 15:00 часа

Законност, граждански права, молби, жалби и връзки с обществеността - 26.09.2023 г. от 16:00 часа

Труда, социалната защита и здравеопазването - 27.09.2023 г. от 14:00 часа

ТСУ, общинска собственост, жилищна политика и приватизация - 27.09.2023 г. от 15:00 часа

Икономическо развитие, бюджет и финанси - 27.09.2023 г. от 16:00 часа

 

Заседанията ще се проведат в Заседателната зала на Община Стражица на адрес гр. Стражица, ул. Дончо Узунов №9.